1) nejdelší řeka ČR a) Vlatava b) Ohře c) Labe d) Berounka 2) ČR se říká... a) Matkou evropy b) Okem evropy c) Srdce evropy d) Stát evropy 3) Do jakého moře se vlévá Labe a) Středozemní moře b) Severní moře c) Balstké moře d) Černé moře 4) Co se v ČR pěstuje nejvíce ? a) pšenice b) mrkev c) řepa d) petržel 5) Sněžka měří  a) 1800m b) 8000m c) 1406m d) 1603m 6) největší národ. park v ČR a) národní park Šumava b) národní park Krkonošský c) národní park České Švýcarsko d) národní park Podyjí 7) největší jezero ČR a) Lipno b) Milada c) Černé jezero d) Čertovo jezero 8) největší umělá vodní plocha ČR a) Milada b) Orlík c) Máchovo jezero d) Lipno

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?