1) Babička a dědeček jsou moji .... a) rodiče b) prarodiče c) sourozenci 2) Maminka a tatínek jsou moji ... a) rodiče b) prarodiče c) sourozenci 3) Bratr nebo sestra jsou moji ... a) rodiče b) sourozenci c) vnoučata 4) Sestra mojí maminky je má .... a) babička b) teta c) sestřenice 5) Bratr mého tatínka je můj .... a) děda b) bratranec c) strýc 6) Syn mé tety a strýce je můj ... a) bratranec b) sourozenec c) bratr 7) Dcera mé tety a strýce je má ... a) sestra b) maminka c) sestřenice 8) Pro babičku a dědu jsi ... a) vnuk, vnučka b) syn, dcera c) sourozenec 9) Pro strýčka a tetu jsi ... a) syn, dcera b) tchán, tchýně c) synovec, neteř 10) Švagr je.... a) manžel tvého sourozence (bratra, sestry) b) otec tvého manžela, manželky c) tvůj bratranec 11) Švagrová je .... a) tvá sestřenice b) matka tvé manželky, manžela c) manželka tvého sourozence (bratra, sestry) 12) Pro rodiče jsi .... a) syn, dcera b) vnuk, vnučka c) bratranec, sestřenice

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?