1) V ČR je prezident a) volen poslanci na 5 let b) volen občany na 5 let c) volen poslanci na 6 let d) volen občany na 4 roky 2) Státní zastupitelství vykonává a) moc soudní b) moc výkonnou c) moc zákonodárnou d) moc výkonnou a soudní 3) Ústavní soud má sídlo a) v Praze b) v Brně c) v Olomouci d) v Praze a Olomouci 4) Státní moc má tři složky. Která mezi ně nepatří? a) zákonodárná b) výkonná c) ústavní d) soudní 5) Ústavní soudci jsou jmenováni a) na 10 let b) prezidentem c) na dobu neurčitou d) na 5 let 6) Dolní komora Parlamentu ČR se nazývá a) Poslanecká sněmovna b) Senát c) vláda d) prezidentská 7) Senát má a) 200 senátorů b) 101 senátorů c) 80 senátorů + 2 náhradníky d) 81 senátorů 8) Tvorba a schvalování zákona se nazývá a) lidový proces b) prvoligový proces c) legislativní proces d) schvalovací proces 9) Zákonodárnou moc má v ČR a) prezident b) vláda a premiér c) parlament d) jen premiér 10) Minimální věk poslance je a) 18 let b) 21 let c) 30 let d) 40 let 11) Na obrázku je současný a) prezident b) ministr financí c) premiér d) senátor 12) Ozbrojenou moc v ČR netvoří a) policie b) armáda c) námořní pěchota 13) Stát je organizované společenství lidí, které kromě jiného musí mít a) vlajku b) občany a obyvatele c) rozdělení do krajů d) vlastní měnu 14) Mezi prezidentské pravomoci nepatří a) podepisovat zákony b) jmenovat soudce c) řídit ministry d) zastupovat stát navenek 15) Senátory volíme jednou za a) 2 roky b) 4 roky c) 5 let d) 6 let 16) Vrchním velitelem ozbrojených sil je v ČR a) premiér b) prezident c) armádní generál d) předseda senátu 17) Nejvyšší soud sídlí ve městě a) Praha b) Brno c) Olomouc d) Praha a Olomouc 18) Vyber, co neplatí o soudcích. a) Jsou jmenováni na 5 let b) jsou jmenováni prezidentem c) jsou nestranní d) jsou nezávislí 19) Na obrázku je a) premiér b) prezident c) ministr financí d) předseda senátu

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?