essen - du, essen - ihr, fahren - du, fahren - ihr, lesen - du, lesen - ihr, sprechen - du, sprechen - ihr, schlafen - du, schlafen - ihr, aufmachen - Sie, aufmachen -du, antworten - du, antworten - ihr, fragen - Sie, fragen - ihr, wiederholen - du, wiederholen - ihr, fernsehen - du, fernsehen - ihr, fernsehen - Sie, sein - du, sein - ihr, sein - Sie.

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?