Podstatná jména: pes, kreslení, teta, vztek, Přídavná jména: smutná, babiččin, chytrý, Zájmena: ona, tvůj, jemu, já, Číslovky: pět, pátý, dvě, Slovesa: budu, vrhat, kopat, prát se, jdu,

Přehled slovních druhů 2

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?