1) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara örnek verilebilir? a) menekşe b) amip c) kedi 2) Hangisi besin olarak tüketilen mantar çeşididir? a) Şapkalı mantar b) Küf mantarı c) Parazit mantar 3) Çiçeksiz bitkide aşağıdaki kısımlardan hangisi bulunmaz? a) kök b) gövde c) çiçek 4) Aşağıdakilerden hangisinde yavru bakımı görülür? a) güvercin b) hamsi c) yılan 5) İnsan hangi grupta incelenir? a) kuş b) sürüngen c) memeli 6) Hangisi sürüngenler ile ilgili yanlış bir ifadedir? a) doğurarak çoğalır b) yavru bakımı görülmez c) derileri sert pullarla kaplıdır 7) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların yararlı bir özelliğidir? a) besinlerin küflenmesi b) hamurun mayalanması c) bebeklerde pamukçuk hastalığına neden olması 8) Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlara örnektir? a) fil b) fare c) karınca 9) Omurgalı hayvanlar kaça ayrılır? a) 3 b) 4 c) 5 10) Çiçekli bitkiler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) yapraklar fotosentez yapar. b) kök besin üretir. c) gövde bitkinin dik durmasını sağlar 11) Hangisi memelilere örnek değildir? a) eşek b) penguen c) maymun 12) Hangisi mikroskobik canlılara örnek değildir? a) amip b) öglena c) arı 13) Hangisi kuşların özelliklerinden değildir? a) doğurarak çoğalır b) derileri tüylerle kaplıdır c) akciğer solunumu yapar 14) Hangisi kurbağaların bir özelliği değildir? a) hem karada hem suda yaşarlar. b) yumurtlayarak çoğalırlar. c) yavru bakımı görülür. 15) Canlılar kaça ayrılır? a) 2 b) 3 c) 4 16) Hangisi mikroskobik canlıların yararlarından değildir? a) elma suyundan sirke elde edilmesi b) insanda saçkıran hastalığı c) sütten yoğurt yapılması 17) hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir? a) kendi besinini kendisi üretme b) beslenme c) solunum 18) Hangisi balıkların bir özelliği değildir? a) derisi pullarla kaplıdır. b) suda yaşarlar c) akciğer solunumu yaparlar 19) Hangisi çiçeksiz bitkiye örnektir? a) eğrelti otu b) elma ağacı c) domates 20) Hangisi bitkilerin kendi besinini kendi üretmesi için gerekli olan maddelerdir? a) karbondioksit oksijen su b) karbondioksit su güneş ışığı c) oksijen su güneş ışığı

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?