Tvořte své lekce lépe a rychleji
1) nástě__ý koberec a) n b) nn 2) kame__á zídka a) n b) nn 3) vi__ý sklep a) n b) nn 4) nepovi__ý úkol a) n b) nn 5) nezáko__ý postup a) n b) nn 6) ochra__ý krém a) n b) nn 7) záchra__á akce a) n b) nn 8) ra__í čaj a) n b) nn 9) slu__ý den a) n b) nn 10) telefo__í budka a) n b) nn 11) klid__é hříbě a) n b) nn 12) bitev__í pole a) n b) nn 13) doprav__í pás a) n b) nn 14) elegant__í oblek a) n b) nn 15) finanč__í potíže a) n b) nn 16) normál__í tep a) n b) nn 17) hazard__í hra a) n b) nn 18) lod__í deník a) n b) nn 19) čest__é slovo a) n b) nn 20) chyb__ý výsledek a) n b) nn

Zdvojené souhlásky (5) - nn - II.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky