1) Základní podmínky k životu, které poskytuje neživá příroda a) voda, vzduch b) voda, vzduch, minerály, c) voda, vzduch, minerály, horniny d) voda, vzduch, minerály, horniny, půda e) voda, vzduch, minerály, horniny, půda, teplo f) voda, vzduch, minerály, horniny, půda, teplo, světlo 2) Rozdíly mezi rostlinami a živočichy a) rostliny se nemohou pohybovat z místa na místo, rostliny mají fotosyntézu b) rostliny se pohybují c) rostliny se nerozmnožují d) rostliny nedýchají e) rostliny nepotřebují světlo f) rostliny nemění velikost 3) Houby se od rostlina živočichů liší tímto: a) patří mezi živočichy b) mohou se přemisťovat c) mají fotosyntézu, ale nepřijímají živiny d) patří mezi rostliny e) nepatří ani mezi rostliny ani mezi živočichy, nemají fotosyntézu f) nerozmnožují se 4) Uveďte druh houby, živočicha, rostliny (dvěma slovy) a) jelen stepní, brusnice brusnice, hřib nehřib b) jahoda, pes haf haf, satan c) muchomůrka červená, liška obecná, jahodník obecný d) mech, jelen, hřib e) srnec srnčí, kočka kočičí, rulík rulík f) klouzek modřín, jelen srnec, kozák bříza 5) Vyživování rostlin a) pomocí půdy a větru b) z kyseliny listové c) z vody, zeleni a oxydu uhličitého d) pomocí otosyntézy za pomocí slunce a e) z chlorofylu a větru f) fotosyntéza v zeleni listové-z vody a oxidu uhličitého za pomoci slunce vytváří živiny 6) Potravní řetězec a) pes-zrní-listí b) prase-liška-pes c) kuře-slepice-kohout d) pupen-květ-list e) zrní-myš-kočka f) zrní-mouka-chleba 7) Pravidla při sběru hub a) sbíráme vše co najdeme, sbíráme i podhoubí, sbíráme do igelitky b) sbíráme jen co známe, neznámé neničíme, podhoubí zachováme c) podhoubí zničíme, jedovaté houby odstraňujeme, sbíráme vše d) podhoubí zachováme, jedovaté houby zničíme e) sbíráme do tašky, sbíráme i neznámé houby, jedovaté houby neničíme f) houby ukážeme dospělým, sbíráme vše, jedovaté zničíme 8) K čemu slouží rostlině listy? a) k přijímání tepla b) k ochraně před škůdci c) mají hnědé barvivo a díky tomu přijímají potravu d) k přijímání světla e) díky nim můžou dělat otosyntézu f) Obsahují chlorofyl(zelené barvivo), díky tomu vytváří potravu 9) Výtrusné rostliny a) plavčíci, mečíci, kapři, překážky b) mechy, plavuně, stromy, kapradiny c) mechy, plavuně, přesličky, kapradiny d) kapradiny, plavunky, mechy, křesličky e) mechy, plavuně, kapraně, přeslině f) plavinky, mechy, kapradinky, přeslinky 10) Okrasné rostliny rostou: a) v lese a na poli b) v sadě a zahradě c) v lese a na louce d) v lidských obydlích a zahradách e) sad a pole f) v lidských obydlích a na poli 11) Stavba těla hmyzu a) hlava(tykadla, oči, ústní ústrojí), hruď (3 páry končetin a 2 páry křídel), zadeček b) hlava(oči, zuby, uši), hruď (á nohou a ž křídel), zadeček c) Hlava(bez očí, kusadla, nos), hruď (6 nohou, 2 páry křídel), zadeček d) hlava(oči, kusadla, tykadla), hruď(6 nohou, 2 křídla) e) Hlava(oči, uši nos), zadeček f) hlava, tělo, nohy 12) 5 opadavých stromů a) smrk ztepilý, bříza bělokorá, modřín opadavý, javor mléč, lípa srdčitá b) Lípa srdčitá, buk lesní, dub letní, borovice lesní, jedle bělokorá c) dub letní, lípa srdčitá, borovice lesní, dub zimní, buk lesní d) modřín opadavý, dub letní, buk lesní, bříza bělokorá, lípa srdčitá e) jedle bělokorá, smrk ztepilý, borovice lesní, modřín opadavý, buk lesní f) buk lesní, dub letní, jedle bělokorá, smrk ztepilý 13) Jedovaté se liší od jedlých hub: a) tření, kloboučkem, rourkami b) prstencem, lupeny, pochvou c) rourkami, prstencem, kloboukem d) lupeny e) rourkami, prstencem f) pochvou, rourkami 14) Lesní rostliny s jedovatými plody a) brusnice borůvky, vraní oko čtyřlisté, jahodník b) mech, jahodník obecný, rulík zlomocný c) ostružiník křovitý, ostružiník maliník, lýkovec jedovatý d) brusnice brusinka, lýkovec jedovatý, mech e) lýkovec jedovatý, jahodník maliník, brusnice brusinka f) rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté, lýkovec jedovatý 15) Studenokrevní živočichové přečkají zimu, protože: a) teplota kolísá podle prostředí b) upadají do zimního spánku c) jsou ve stavu strnulosti d) odlétají e) pohybují se v přírodě f) nepřežijí

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?