EKONOMIJA - znanost koja proučava oskudnost resursa i neograničenost želja , MIKROEKONOMIJA - Proučava ponašanje pojedinih dijelova gospodarstva, MAKROEKONOMIJA - Proučava funkcioniranje gospodarstva u cjelini, GOSPODARSTVO - POSEBAN SUSTAV ORGANIZACIJE ZA PROIZVODNJU, RASPODJELU I RAZMJENU DOBARA., DOBRO - Sredstvo koje može zadovoljiti neku potrebu, OGRANIČENOST - Rijetkost dobara u gospodarstvu., PROIZVOD - Dodirljivo ili opipljivo ekonomsko dobro, USLUGA - Nedodirljivo ekonomsko dobro, KAPITAL - Temelj svakog poduzetničkog pothvata, RAD - Različite mentalne i fizičke sposobnosti čovjeka, ZEMLJA - Prirodna sirovina koja ne nestaje, PRIRODNI IZVORI - Prirodno bogatstvo koje je dostupno ljudima, OPORTUNITETNI TROŠAK - Druga mogućnost od koje smo odustali,

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?