1) _____________ ću mjesec ići kod bake. a) Slijedeći b) Slijedeči c) Sljedeći d) Sljedeči 2) _______________ korake sam došao do dogovora. a) Slijedeći b) Slijedeči c) Sljedeći d) Sljedeči 3) Idem se prošetati ___ Sarom. a) sa b) s 4) Poštovana gospođo Jurić, obavještavamo ____ da kartica više nije valjana. a) Vas b) vas 5) Europska ____________ a) Unija b) unia c) Unia d) unija 6) ______________ skupova je aditivna operacija sa skupovima u teoriji skupova. a) Unia b) Unija c) unia d) unija 7) Japan je ___________ ____________ ______________. a) Zemlja izlazečeg Sunca b) Zemlja izlazećeg sunca c) zemlja izlazećeg sunca d) Zemlja Izlazećeg Sunca e) Zemlja izlazećeg Sunca f) zemlja izlazećeg Sunca 8) __________ _________ je Pariz. a) Grad svijetlosti b) Grad svjetlosti c) Grad Svijetlosti d) Grad Svjetlosti 9) Živim na _____ ____________ ____________. a) Trgu hrvatskih mućenika b) Trgu Hrvatskih Mućenika c) Trgu Hrvatskih mučenika d) trgu hrvatskih mućenika e) Trgu Hrvatskih Mučenika f) Trgu hrvatskih mučenika 10) Ja sam ________________. a) Marsovac b) marsovac 11) Pogledaj zviježđe koje nazivamo ________________. a) lav b) Lav c) Jarac d) jarac 12) Studiram na ________________ _________________ ____________________ _____________________ ___ _____________________. a) fakultetu prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu b) Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu  c) Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu d) Fakultetu prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu e) fakultetu Prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu f) Fakultetu Prometnih Znakova Sveučilišta u Zagrebu 13) Velikim se početnim slovom pišu: a) prva riječ u rečenici b) imena zviježđa c) riječi iz poštovanja i počasti d) prva riječ u navodu e) gospodarskih i političkih naddržavnih zajednica i organizacija f) imena

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?