1) Koje terminale imamo u cestovnom prometu? a) putničke i terete b) putničke c) terete d) ništa od napedenog 2) Od koje se cjeline ne sastoji putnički terminal? a) pretprostora terminala b) putničke zgrade c) autobusa d) operativne površinie 3) Kojoj cjelini pripada peron? a) pretprostoru terminala b) operativnoj površini 4) Terminal cestovnog prometa u prijevozu tereta je isto što i autoteretni kolodvor? a) DA b) NE 5) Kako se naziva terminal u pomorskom prometu? a) more b) Luka c) luka 6) Koja od navedenih funkcija pomorske luke ne postoji? a) popravak plovila b) sidrište c) ukrcaj tereta d) iskrcaj tereta 7) Što treba posijedovati trajektna luka? a) magnet za ukrcaj b) dizalicu za ukrcaj c) rampu za ukrcaj 8) Terminal u zračnom prometu naziva se? (2 odgovora) a) zrakoplovna luka b) hipodrom c) aerodrom d) maraton 9) Na koju površinu nemože sletiti avion? a) zemlju b) pijesak c) snijeg d) vodu 10) Kako se naziva zgrada robnog terminala? a) cargo terminal b) stol terminal

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?