Voda v řece pomalu ____ .Při výuce plavání jsme se učili ____ . V cirkuse vystupoval ____ ohně. Tatínek mluví ____ anglicky. Vodou bychom neměli ____. Spotřeba plynu se měří ____. ____ jídlem!

Z nabídky doplň do vět vhodná slova. (Vyjm. sl. po L)

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?