Dítě nahlas ____.Atleta bolelo ____. Kůň měl bílou ____. Honzíček se strachy ____. Lékař vyléčil namožený ____ sval. ____ je vodní pták. Malá holčička se ____ pláčem.

Z nabídky doplň do vět vhodná slova (po L)

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?