1) Vyber správný tvar. a) v kotli b) v kotly 2) Vyber správný tvar. a) do skály b) do skáli 3) Vyber správný tvar. a) pod okapi b) pod okapy 4) Vyber správný tvar. a) v poli b) v poly 5) Vyber správný tvar. a) kamínki b) kamínky 6) Vyber správný tvar. a) s větvemi b) s větvemy 7) Vyber správný tvar. a) pod botamy b) pod botami 8) Vyber správný tvar. a) dubi b) duby 9) Vyber správný tvar. a) se zubi b) se zuby c) se zubami d) se zubamy 10) Vyber správný tvar. a) na vlasi b) na vlasy 11) Vyber správný tvar. a) obilí b) obilý 12) Vyber větu bez pravopisné chyby. a) Určování správného i/y v koncovkách podstatných jmen nám už nedělá problémy. b) Určování správného i/y v koncovkách podstatných jmen nám už nedělá problémi. 13) Vyber větu bez pravopisné chyby. a) Kapky rosy na stéblu trávi vypadaly jak náhrdelník s perlamy. b) Kapky rosi na stéblu trávy vypadaly jak náhrdelník s perlami. c) Kapky rosy na stéblu trávy vypadaly jak náhrdelník s perlami. 14) Vyber větu bez pravopisné chyby. a) Napsala Kryštofovy čtyři dopisy. b) Napsala Kryštofovi čtyři dopisy. c) Napsala Kryštofovi čtyři dopisi. 15) Vyber větu bez pravopisné chyby. a) Naučil se sčítání zloků s různými jmenovately. b) Naučil se sčítání zloků s různými jmenovateli. 16) Vyber větu bez pravopisné chyby. a) Nejezdi za tmi. b) Nejezdi za tmy. 17) Vyber větu bez pravopisné chyby. a) Rozebíral se s učiteli své problémy s úkoly. b) Rozebíral se s učitely své problémy s úkoly. c) Rozebíral se s učiteli své problémi s úkoly. d) Rozebíral se s učitely své problémy s úkoli. 18) Je takto věta napsána správně?  V neděli zavolej dědovi. a) ano b) ne, v jednom slově je chyba c) ne, ve dvou slovech je chyba 19) Je takto věta napsána správně? V pondělí mi vyzvedni kapky proti kašly. a) ano b) ne, v jednom slově je chyba c) ne, ve dvou slovech je chyba 20) Je takto věta napsána správně? Každé úterí jezdíme na nákupi do města. a) ano b) ne, v jednom slově je chyba c) ne, ve dvou slovech je chyba 21) Je takto věta napsána správně?  Příští středu budeme hrát vybíjenou s několika družstvi. a) ano b) ne, v jednom slově je chyba c) ne, ve dvou slovech je chyba 22) Je takto věta napsána správně? Rychlou chůzí jsme se přiblížili k cíli u Břeclavy. a) ano b) ne, v jednom slově je chyba c) ne, ve dvou slovech je chyba

koncovky podstatných jmen

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?