I like playing ice hockey., Do you like lemon ice cream?, He plays the piano every day., Does he play the flute?, I read a book in the evening., I don´t go to school., We don´t go to the cinema., He doesn´t go to school., Does she like french fries?, Ann likes bacon pizza., He drinks hot chocolate in winter., My mum cooks a lunch every day., I often help my mum., My dad goes to work., Do you drink milk?.

Přítomný čas prostý

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?