1) b__cí hodiny a) i b) y c) í d) ý 2) s__rový chlebíček a) í b) ý c) i d) y 3) staletá l__pa a) í b) ý c) i d) y 4) vychytralý p__tlák a) i b) y c) í d) ý 5) p__lný Pepík a) i b) y c) í d) ý 6) s__to na pros__vání a) í b) ý c) i d) y 7) v__skat ve vlasech a) í b) ý c) i d) y 8) v__roba čokolády a) í b) ý c) i d) y 9) Podej mi v__dličku. a) i b) y c) í d) ý 10) s__tý pokrm a) i b) y c) í d) ý 11) vym__tit les a) í b) ý c) i d) y 12) odp__kaný trest a) i b) y c) í d) ý 13) seml__t mouku a) í b) ý c) i d) y 14) kvalitní lep__dlo a) í b) ý c) i d) y 15) smečka vlků v__la a) i b) y c) í d) ý 16) kalhoty v__sely a) i b) y c) í d) ý 17) Na záhoně je v__setá mrkev. a) i b) y c) í d) ý 18) ub__lo vody a) i b) y c) í d) ý 19) z__skal osvědčení a) i b) y c) í d) ý 20) líb__š se mi a) i b) y c) í d) ý 21) nal__čená past a) i b) y c) í d) ý 22) hebounký pl__š a) i b) y c) í d) ý 23) L__sá hora a) i b) y c) í d) ý 24) bl__zká vesnice a) i b) y c) í d) ý 25) zb__tečný přep__ch a) i b) y c) í d) ý 26) nesplněný sl__b a) i b) y c) í d) ý 27) f__zika a) i b) y c) í d) ý 28) z__nkový plech a) i b) y c) í d) ý 29) dětský zás__p a) i b) y c) í d) ý 30) nová v__hláška a) i b) y c) í d) ý 31) přišel brz__čko a) i b) y c) í d) ý 32) Blesky bl__skají a) i b) y c) í d) ý 33) jaz__kověda a) i b) y c) í d) ý 34) v__stup a nástup a) i b) y c) í d) ý 35) Anna se p__řila radostí. a) i b) y c) í d) ý 36) P__chá mě v noze. a) i b) y c) í d) ý 37) p__l kávu a) i b) y c) í d) ý 38) M__ nepřijedeme. a) i b) y c) í d) ý 39) hb__tá laň a) i b) y c) í d) ý 40) v__soký topol a) i b) y c) í d) ý

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?