1) Mám v b_tě nový b_lý míč. 2) Zb_lo mi pár korun na dárek pro Zb_ňka. 3) Město ob_vá mnoho ob_vatel. 4) Jitrocel je b_lina. 5) Můj kamarád se jmenuje Zb_šek a b_dlí v Přib_slavi. 6) Právě odb_la půlnoc. 7) Včera jsem b_la v kině. 8) Vašík je velmi b_strý. 9) Příb_tek pro dob_tek se nazývá chlév. 10) Zb_něk má v b_tě nový náb_tek. 11) Je bab_ka keř nebo b_lina? 12) B_l jsi u toho, když Petr b_l svého psa? 13) B_lá kob_la se pásla s b_kem na louce. 14) V příb_tku zůstal starý náb_tek po bab_čce. 15) Ve starém ob_vacím pokoji zb_ly po stěhování jen krab_ce. 16) Celý b_t je vymalovaný b_lou barvou. 17) Bab_čka z Přib_slavi má vlasy úplně b_lé. 18) B-t či neb_t ? 19) Zb_lé b_liny usušíme. 20) Zb_šku, budu tě b_t, dokud se nepřiznáš!

JČ - gramatika - i(í) / y(ý) po "B"

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Otevřít krabici je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?