Obce vznikaly z malých ____. Některé obce byly založeny před několika sty lety, jiné jsou staré jen několik desítek let. Starší zprávy o minulosti obce můžete vyhledat v obecním archivu, v muzeu nebo ____. Kroniky popisují skutečné události. Většina obcí má také své ____, o kterém se vyprávějí ____. Obce s počtem obyvatel vyšším než 3 tisíce nazýváme ____. Ve středu města se nachází ____. V blízkosti náměstí bývá ____, radnice a historické ____. Ve středu města se nacházejí ____, které se starají o to, aby v obci bylo vše v pořádku. Město řídí ____ v čele se starostou, ve větších městech ____. Uprostřed polí, luk a blízko lesů leží malé obce. Středem vesnice je ____.

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?