1) Zahradníci a zahradnice dokončil_ práce na úpravě parku. a) dokončily b) dokončila c) dokončili 2) Květiny i keře zakořenil_. a) zakořenili b) zakořenily c) zakořenila 3) Maminky, děti ale i náhodní návštěvníci obdivoval_ pestré koberce květin. a) obdivovali b) obdivovaly c) obdivovala 4) Batolata si hrál_ na pískovišti. a) hrála b) hráli c) hrály 5) Holčičky uháněl_ na koloběžkách a kluci závodil_ na kolech. a) uháněli, závodili b) uháněly, závodily c) uháněly, závodili 6) Den se v_dařil. a) vidařil b) vydařil 7) Srnky, zajíci a mufloni se zrána pásl_ na m_tině. a) pásly, mýtině b) pásli, mítině c) pásli, mýtině 8) Čaj, džus nebo minerálky byl_ k dostání ve stánku. a) byli b) byly 9) Před školou se shromáždil_ žákyně a žáci. a) shromáždily b) shromáždili c) obojí je možné 10) Z hnízda vylétal_ kosi, pěnkavy a všechno ptactvo.  a) vylétaly b) vylétali c) obojí je možné

Několikanásobný podmět

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?