long - short, new - old, black - white, thick - thin, fat - slim, good - bad, clever - stupid, beautiful - ugly, fast - slow, small - big,

Match the opposite adjectives - Spoj opačná přídavná jména

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?