fat, tall, fast, dirty, old, long, thin, small, young, slow,

Vyber správné přídavné jméno - Choose the correct adjective

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?