Lucas has got a black sweater., Tereza hasn´t got a big bag., Where is my green skirt?, We have got a good teacher., This is a big box., They´ve got a new car., They haven´t got a blue bike..

Put the words to the correct order. - Dej slova do správného slovosledu.

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?