Razmjena - Omogućava raznovrsno zadovoljavanje potreba i želja, Trampa - Oblik razmjene roba za robu, Cijena - Vrijednost robe izražena u novcu, Tržište - Mjesto gdje se susreću kupci i prodavači, Zakon ponude - što je cijena dobra veća, ponuđena količina je veća uz ostale činitelje nepromjenjive i obrnuto, Niža cijena - potiče potražnju, Robna podjela tržišta - tržište proizvoda, usluga i kapitala, Nevidljiva ruka - slobodno poduzetništvo uz minimalno upletanje države,

Definiranje tržišta i načelo ``nevidljive ruke``

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?