Tvořte své lekce lépe a rychleji
1) Jeho zdraví se zhořilo kvůli nekvalitní ___________. a) peče b) péči c) péče d) peči 2) Bananová ____________ není určená k jídlu. a) kůra b) kura c) kúra 3) Protože jsem ztratil svůj cestovní ____________, nemůžu teď cestovat. a) pas b) pás 4) Král a královna se dívali na představení ve velké ____________ Národního divadla. a) lóže b) loži c) lóži 5) Přečetli jsme pohádku o skřítkovi a ___________ . a) víle b) vile c) víli 6) Můj doktor doporučil mi týden lázeňské ___________. a) kůry b) kúry c) kury

Pravopis - samohlasky

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky