BOD - velké tiskací písmeno, PŘÍMKA - malé psací písmeno, rovná čára bez konce a začátku, ÚSEČKA - část přímky, označena začátkem a koncem, velká tiskací písmena, POLOPŘÍMKA - přímka označena začátkem, bez konce, TROJÚHELNÍK - tři vrcholy, tři strany, ČTVEREC - čtyři vrcholy, čtyři stejně dlouhé strany, 4 pravé úhly, OBDÉLNÍK - čtyři vrcholy, dvě a dvě stejně dlouhé strany, 4 pravé úhly, KRUŽNICE - čára, tvořena body, které mají stejnou vzdálenost od středu, KRUH - množina bodů složená nejen z kružnice, ale i jejího vnitřku , KOLMICE - dvě přímky, které svírají úhel 90 stupňů, mají 1 průsečík, ROVNOBĚŽKY - přímky, které nemají žádný společný bod, RŮZNOBĚŽKY - přímky, které mají jeden společný bod = průsečík, ÚHLOPŘÍČKA - přímka, která spojuje protilehlé vrcholy, LICHOBĚŽNÍK - 4 vrcholy, 4 strany, 0 - 1 pravý úhel,

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?