1) I ____ never late for school. 2) We ____ not have breakfast. 3) She always____ her homework. 1) We ____ lunch at 12. 2) She ____ always hungry. 3) He ____ dinner at 6 p.m. 1) My parents ____ often tired. 2) My brother ____PC games. 3) We ____ football. 1) ____ you speak English? 2) ____ she speak German? 3) ____ they Germans? 1) Bill and I ____ to music. 2) Bill ____ to the radio. 3) Bill ____ excited. 1) ____ she chat online? 2) ____ your friends chat online? 3) ____ you online now? 1) ____ your dog ill? 2) ____ your dog eat a lot? 3) ____ your dogs eat a lot? 1) We ____ ____tired. = Nikdy nejsme unavení. ------- 2) She ____ ____ TV. = Někdy sleduje telku. 1) I ____ ____ ____ excited. = Nejsem vždycky nadšený. ------- 2) I ____ ____ dance. = Často netančím. 1) ____they____ sad? = Jsou pořád smutní? ------- 2) ____ ____ ____ sing?= Zpíváš často? I ____ ____ ____ ____ school. How ____ ____ ____ ____ ____ ____? I ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____. She ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____. My ____ ____ ____ ____ ____ ____ every day. I ____ ____ ____ ____ ____ ____. My ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____. We ____ ____ ____ ____ ____ ____. I ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ She ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____.

PRIMA - Přítomný čas prostý + slovosled

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?