1) Dědeček bude slavit za 20 let sté narozeniny. Kolik je mu let? a) 100 b) 90 c) 80 d) 60 2) Katka si našetřila 30 Kč. Lucka si našetřila 3 krát více. Kolik si našetřila Lucka? a) 35 Kč b) 6 Kč c) 90 Kč d) 100 Kč 3) Vánočka se plete z 6 pramenů. Kolik pramenů si musíme připravit na 9 vánoček? a) 54 b) 56 c) 15 d) 48 4) Bohouš namaloval 36 kamínků a rozdělil je spravedlivě mezi 6 kamarádů. Kolik kamínků dostal každý? a) 30 b) 5 c) 6 d) 8 5) Babička rozlila 19 litrů šťávy do dvoulitrových lahví. Kolik šťávy nalila do poslední lahve? (zbytek) a) 1 litr b) 2 litry c) 9 litrů d) 0 litrů 6) Jana má 13 kuliček, Lenka jich má 19. Kolik kuliček musí dát Lenka Janě, aby měly stejně? a) 6 kuliček b) 3 kuličky c) 2 kuličky d) 4 kuličky 7) 28 : 4 = a) 10 b) 12 c) 7 d) 8 8) 3 · 6 - 2 · 5 = a) 8 b) 80 c) 12 d) 25 9) 30 : 5 = a) 6 b) 60 c) 10 d) 5 10) 5 · (2 + 3) - 20 : 5 = a) 16 b) 1 c) 21 d) 5

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?