1) Telefonní číslo zdravotnické záchranné služby je: a) 150 b) 155 c) 158 d) 152 2) Značka znamená: a) hlavní silnice b) stop, dej přednost v jízdě c) dej přednost v jízdě d) zákaz vjezdu 3) Mapová značka znamená: a) zdravotnické zařízení b) lékárna c) penzion d) hotel 4) Kterými písmeny označujeme světové strany? a) SJOZ b) SPVZ c) SJVZ d) SJVL 5) Podzimní dny jsou: a) den a noc je stejně dlouhá b) den je kratší než noc c) noc je kratší než den 6) Polední stín směřuje: a) k jihu b) k západu c) k severu d) k východu 7) Den má: a) 21 hodin b) 23 hodin c) 24 hodin d) 25 hodin 8) Můj bratranec je: a) bratr mého otce b) syn mého otce c) syn mého strýce d) bratr mého strýce 9) Rostliny jsou: a) živé přírodniny b) neživé přírodniny c) lidské výtvory 10) Metrem mohu jet v: a) Olomouci b) Brně c) Plzni d) Praze 11) Mraveniště má vchod pro mravence na a) jihu b) severu c) západě d) východě

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?