1) Babička na nás včera zapomněla. a) babička zapomněla b) včera zapomněla c) zapomněla na nás 2) Kolem našeho domu létali sokoli. a) Kolem létali b) sokoli létali c) našeho domu 3) Ze stanů se ozýval dětský smích. a) Ze stanů se ozýval b) ozýval smích c) smích se ozýval 4) Z komína na chalupě stoupal sloup dýmu. a) stoupal sloup dýmu b) sloup stoupal c) z komína stoupal 5) Chlapci z naší třídy se přihlásili na kurz sebeobrany. a) chlapci se přihlásili b) chlapci přihlásili c) přihlásili se na kurz 6) Na stavbě práce rychle pokračovala. a) Na stavbě pokračovala b) práce pokračovala c) práce rychle pokračovala 7) Lidé vypravěčům rádi naslouchají. a) lidé vypravěčům naslouchají b) vypravěčům naslouchají c) lidé naslouchají 8) Davy lidí mířily na místní náměstí. a) Davy lidí mířily b) Davy mířily c) Lidí mířily 9) Tu díru udělal nás pes. a) Tu díru udělal b) díru udělal c) pes udělal 10) Pavel je praktický lékař. a) Pavel je b) Pavel je lékař c) Pavel je praktický lékař. 11) Můj kamarád se stane primářem chirurgie. a) můj kamarád se stane b) kamarád se stane c) kamarád se stane primářem 12) Maminka je někdy až příliš hodná. a) maminka je b) maminka je hodná c) někdy je hodná 13) Ondřej se rád učí anglicky. a) Ondřej se učí b) Ondřej se rád učí c) Ondřej učí 14) Někdo rozbil hlavní bránu. a) Někdo rozbil bránu b) Někdo rozbil c) rozbil bránu

podmět a přísudek

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?