1) Bod, který mají dvě různoběžné přímky společný se nazývá: a) střed b) průsečík c) průsečník 2) Rovinné útvary jsou: a) přímka, úsečka, trojúhelník, koule b) přímka, úsečka, trojúhelník, krychle c) přímka, úsečka, trojúhelník, kružnice 3) Trojúhelník, jehož tři strany jsou stejně dlouhé se nazývá: a) rovnoramenný b) různostranný c) rovnostranný 4) Trojúhelník, jehož dvě strany jsou stejně dlouhé se nazývá: a) rovnoramenný b) různostranný c) rovnostranný 5) Trojúhelník, jehož dvě strany jsou k sobě kolmé se nazývá: a) rovnoramenný b) pravoúhlý c) rovnostranný

Opakování z geometrie (trojúhelníky)

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?