1) objevuje a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 2) kopu a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 3) pracovala a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 4) stárneš a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 5) umyj se a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 6) rozuměl a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 7) štěkáš a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 8) vedla a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 9) zaplavili a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 10) vrhli a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 11) loupili a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 12) dostalo a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 13) utíkali a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 14) utéci a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 15) ukryli a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 16) odvedli a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 17) kličkovala a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 18) uschnou a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 19) řezala a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 20) přezimoval a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 21) postavil a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 22) nepřidala a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 23) sleduje a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 24) uměl a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?