1) klu-ko vlny a) b b) p 2) malý ho- a) ch b) h 3) dlouhá pohá-ka a) d b) t 4) nedělní obě- a) d b) t 5) strá-ce pokladu a) š b) ž 6) dřevěná lá-ka a) v b) f 7) důležitá zkou-ka a) ž b) š 8) dří-ko od nanuku a) f b) v 9) hla-ká mouka a) t b) d 10) velká kalu- a) ž b) š 11) bu-ta s mákem a) ch b) h 12) ostré drá-ky a) p b) b 13) měkký tvaro- a) ch b) h 14) včelí me- a) d b) t 15) papírová vlašto-ka a) f b) v 16) malá Žo-ka a) f b) v 17) poštovní holu- a) p b) b 18) sla-ký koláč a) d b) t 19) blí-ká vesnice a) z b) s 20) plastová kone- a) f b) v

Párové souhlásky

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?