play cards - kartati, ride a bike - voziti bicikl, squash - play s_____________, piano - play the p_____________, computer - use a c_____________ , on the phone - talk _____________ (na telefon), basketball - play b_____________ and tennis, magazine - read a m_____________, eat - e_____________ food , listen - l_____________ to music, take photos - fotografirati, have a bath - okupati se, sing - _____________ a song, watch - w_____________ TV, ride a horse - jahati konja, dance - plesati, homework - do your h_____________, swim - s_____________ in a pool, letter - write a l_____________  , crossword - do a c_____________ (križaljku),

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?