Svatováclavský chorál - liturgická píseň ze 12. století, Kdož jsú boží bojovníci - husitská duchovní píseň, Epos o Gilgamešovi - epos ze starověku, Rámájana a Mahábhárata - známé eposy z Indie, Ilias a Odyssea - řecký epos, Achillova pata - pojem vychází z mýtu, týká se matky a syna, Hospodine, pomiluj ny - duchovní píseň, Alexandreis - hrdinský epos o známém vojevůdci, Beowulf - anglický epos, hrdina bojuje s obludou, hrdinský epos - častý žánr středověké literatury, Konstantina Metoděj - dva bratři ze Soluně, Kosmova kronika česká - kniha v latině, tématem jsou české dějiny, Dalimilova kronika - veršovaná česky psaná kniha , Vita Caroli - životopis známé osobnosti, Postila - dílo Jana Husa,

Literární pojmy a díla ze starověké a středověké literatuy

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?