50 - 40, 60 - 20 , 30 + 30, 50 + 40, 60 + 20 , 80 - 70, 90 + 10, 10 + 70, 20 + 30, 40 - 20, 30 + 50 , 70 - 40, 60 + 30, 100 - 10, 20 + 20, 50 - 30, 90 - 50, 100- 70, 50 + 30, 30 + 40, 100-10, 70-40, 60+20, 50+20.

Sčítanie a odčítanie do 100 (celé desiatky)

Výsledková tabule/Žebříček

Náhodné kolo je otevřená šablona. Negeneruje skóre pro žebříček.

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?