1) be a) beed b) being c) was / were 2) go a) goed b) goes c) went 3) buy a) bought b) buying c) baught 4) take a) takeed b) took c) takes 5) have a) havied b) has c) had 6) see a) saw b) seeing c) seed 7) eat a) eatd b) ate c) eated

Minulý čas nepravidelných sloves 1

podle

Téma

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?