1) Třetí planeta od Slunce je ________. a) Jupiter b) Merkur c) Saturn d) Země e) Venuše f) Mars 2) Je ropa obnovitelná surovina? a) Ano, je. b) Ne, není. c) Jak která ropa. 3) _______poledník. a) Žeravský b) Malý c) greenwichský poledník 4) Země se globálně______. a) Zmenšuje b) Otepluje c) Zvětšuje d) Ochlazuje 5) Jak se nazýva vodní obal Země ? a) Litosféra b) Stratosféra c) Hydrosféra  d) Retrosféra 6) Egypt je v _______. a) Asii b) Africe c) Evrpě d) Austrálii 7) Jak se nazyvá vznik vesmíru? a) Velký třesk b) Malý blesk c) Velký třsk 8) Planeta Země je na pólech mírně _______. a) Vyboulená b) Propadlá c) Zploštělá 9) Poloměr Země je_________. a) 12742mm b) 12742 světelných let c) 1274200km d) 12742km 10) Zatmění Slunce je v pořadí: a) Slunce Měsíc Země b) Slunce Země Měsíc c) Země Slunce Měsíc

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?