1) do lesa a) rod mužský b) rod ženský c) rod střední 2) o myškách a) rod mužský b) rod ženský c) rod střední 3) Potřebuji tužky. a) rod ženský b) rod mužský c) rod střední 4) od dortů a) rod mužský b) rod ženský c) rod střední 5) přes moře a) rod mužský b) rod střední c) rod ženský 6) za děvčata a) rod ženský b) rod mužský c) rod střední 7) Milý dědečku! a) rod mužský b) rod střední c) rod ženský 8) na trubku a) rod mužský b) rod střední c) rod ženský 9) z pušky a) rod mužský b) rod střední c) rod ženský 10) hodně času a) rod mužský b) rod ženský c) rod střední 11) v atletice a) rod ženský b) rod mužský c) rod střední 12) Kluci si hrají. a) rod mužský b) rod střední c) rod ženský 13) na slunci a) rod mužský b) rod střední c) rod ženský 14) výborný sluch a) rod ženský b) rod střední c) rod mužský 15) do města a) rod mužský b) rod ženský c) rod střední 16) Chovají hlodavce. a) rod ženský b) rod střední c) rod mužský 17) Hrajeme tenis. a) rod ženský b) rod mužský c) rod střední 18) Mám hlad. a) rod ženský b) rod střední c) rod mužský 19) do sešitu a) rod střední b) rod mužský c) rod ženský 20) zpívat písničku a) rod ženský b) rod střední c) rod mužský 21) Pozorují vlaštovky. a) rod ženský b) rod mužský c) rod střední 22) pane řidiči a) rod ženský b) rod střední c) rod mužský

Téma

Fonty

Možnosti

Výsledková tabule/Žebříček

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?