Světadíl Evropa je ____ částí kontinentu Eurasie. Přestože je druhým nejmenším kontinentem, je považována za ____S rozlohou 10,4 mil. kilometrů čtverečních je Evropa ____nejmenším kontinentem. Geografická hranice mezi Evropou a Asií není přirozená, je vymezena na základě dohody mezi geografy. Je vedena pohořím ____, po řece Embě, podél Kaspického ____, Kumčo-manyčkou sníženinou do Azovského moře, dále přes ____moře do průlivů Bospor a Dardanely až k Středozemnímu moři.Evropské pobřeží je ____ze všech světadílů. Ostrovy a poloostrovy tvoří celou třetinu celkové plochy. Největším ostrovem je Velká ____, největší poloostrovem je Skandinávský ____. Evropa je z větší částí tvořená nížinami. Nejrozsáhlejší jsou Východoevropská a ____ nížina. Středem světadílu se táhnou Alpy, které jsou nejvyšším ____ pohořím.

Výsledková tabule/Žebříček

Téma

Možnosti

Přepnout šablonu

Interaktivní prvky

Obnovit automatické uložení: ?