ครอบครัว kroob-kruua, พ่อ poo, แม่ mää, ลูก luug , พี่ชาย pii-tschaai , น้องชาย noong-tschaai , พี่สาว pii- saau, น้องสาว noong-saau, ปู่ bpuu , ย่า jaa, ตา dtaa , ยาย jaai ,

Lektion 5_Familie (Wortschatz 1)

Bestenliste

Motiv

Einstellungen

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?