ยำ/ jam, ข้าวเหนียว/ kaau niiau , ปลาทอด/ bplaa tood, ส้มตำ/ sOm dtam, ตำถาด/ dtam taad, ตำไทย/ dtam Thai , หมูทอด/ muu tood , ลาบหมู/ laab muu, เปาะเปี๊ยะ/ bpo-bpia, ไก่ทอด/ gai tood,

Lektion 11: im Restaurant (Wortschatz 1)

Bestenliste

Motiv

Einstellungen

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben

Soll die automatisch gespeicherte Aktivität wiederhergestellt werden?