Besserer Unterricht im Handumdrehen
1) Broj 7 uvećaj 6 puta. a) 7 + 6 = 13 b) 7 · 6 = 42 2) Za koliko je umnožak brojeva 7 i 8 manji od broja 100? a) 100-(7·8)=100-56=44  b) Manji je za 44. c) 7·8=56 100-56=34 d) Manji je za 34. 3) Umnožak brojeva 7 i 5 uvećaj za umnožak brojeva 7 i 3. a) 7·5= 35 7·3= 21 35+21=55 b) (7·5) + (7·3)= 35+21=56 4) Tara ima 9 kuna, a Marko ima 7 puta više. Koliko kuna ima Marko? a) 9·7=63 Marko ima 63 kune. b) 9+7=16  Marko ima 16 kuna. 5) Kojim brojem moraš pomnožiti broj 7 da bi dobio/dobila broj 35. a) Brojem 5 b) Brojem 6 c) Brojem 7 6) Količnik brojeva 54 i 6 uvećaj 7 puta. a) 54:6= 8 8·7=56 b) 54:6=7 7·7= 49 c) 54:6=9 9·7=63 d) (54:6) ·7= 9·7= 63

Motiv

Einstellungen

Bestenliste

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben