Besserer Unterricht im Handumdrehen
Luka i Lina imaju zajedno 48 sličica. Podijelili su ih međusobno. Koliko je sličica dobio Luka, a koliko Lina?, Koliko žvakačih guma možeš kupiti za 36 kuna ako jedna stoji 3 kune?, U voćnjaku su voćke posađene u četiri jednakobrojna reda. Koliko je voćaka u jednome redu ako je ukupno 48 voćaka?, Djeljenik je 124, djelitelj 2. Koliki je količnik?, Djeljenik je 233, djelitelj 3. Koliki je količnik?, Prvi faktor je 49, a drugi 8. Koliki je umnožak?, Djeljenik je 344, djelitelj je 2. Koliki je količnik?, Djeljenik je 39, djelitelj je 3. Koliki je količnik?, Djeljenik je 584, djelitelj je 4. Koliki je količnik?, Izračunaj: 912 – 255 : 5 =.

Pisano množenje i dijeljenje

Motiv

Einstellungen

Bestenliste

Glücksrad ist eine Vorlage mit offenem Ende. Es generiert keine Punkte für eine Bestenliste.

Vorlage ändern

Interaktive Aufgaben