Δημιουργήστε καλύτερα μαθήματα γρηγορότερα
Κοινότητα

Αριθμοί μέχρι το 70

10000+ αποτελέσματα για 'αριθμοί μέχρι το 70'

Αριθμοί μέχρι το 50
Αριθμοί μέχρι το 50 Τυχαίες κάρτες
Αριθμοί μέχρι το 50.
Αριθμοί μέχρι το 50. Αντιστοίχιση
από
Πράξεις μέχρι το 100
Πράξεις μέχρι το 100 Βρες το ταίρι
Προπαίδεια μέχρι το 6
Προπαίδεια μέχρι το 6 Χτύπα το ποντίκι
προσθέσεις μέχρι το 20
προσθέσεις μέχρι το 20 Βρες το ταίρι
από
 Προπαίδεια μέχρι το 6
Προπαίδεια μέχρι το 6 Χτύπα το ποντίκι
Αφαίρεση μέχρι το 20
Αφαίρεση μέχρι το 20 Αντιστοίχιση
Οι αριθμοί έως το 🔟
Οι αριθμοί έως το 🔟 Τροχός της τύχης
Πρόσθεση μέχρι το 20
Πρόσθεση μέχρι το 20 Αντιστοίχιση
αθροίσματα μέχρι το 20
αθροίσματα μέχρι το 20 Χτύπα το ποντίκι
Προσθέσεις μέχρι το 20
Προσθέσεις μέχρι το 20 Αντιστοίχιση
από
Πράξεις (μέχρι το 10)
Πράξεις (μέχρι το 10) Σωστό ή Λάθος
από
Οι αριθμοί ως το 20
Οι αριθμοί ως το 20 Χτύπα το ποντίκι
από
Προσθέσεις μέχρι το 20
Προσθέσεις μέχρι το 20 Τροχός της τύχης
Προσθέσεις μέχρι το 10
Προσθέσεις μέχρι το 10 Χτύπα το ποντίκι
Αριθμοί έως το 10
Αριθμοί έως το 10 Αντιστοίχιση
Αριθμοί!
Αριθμοί! Βρες το ταίρι
από
Αριθμοί
Αριθμοί Χτύπα το ποντίκι
από
προπαίδεια του 2   (μέχρι το 50)
προπαίδεια του 2 (μέχρι το 50) Γύρνα τα πλακίδια
από
Αριθμοί
Αριθμοί Άνοιξε το κουτί
από
Επιλέγω κάθε φορά το σωστό αποτέλεσμα
Επιλέγω κάθε φορά το σωστό αποτέλεσμα Βρες το ταίρι