Κοινότητα

Matematyka

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'matematyka'

dodawanie i odejmowanie w zakresie 7
dodawanie i odejmowanie w zakresie 7 Κουίζ
από
Mnożę na czas
Mnożę na czas Αντιστοίχιση
από
tabliczka mnożenia
tabliczka mnożenia Τροχός της τύχης
από
nominały pieniężne
nominały pieniężne Βρες το ταίρι
από
Tabliczka mnożenia
Tabliczka mnożenia Αντιστοίχιση
Liczby rzymskie 4-8
Liczby rzymskie 4-8 Αντιστοίχιση
Jednostki długości - zamiana
Jednostki długości - zamiana Τροχός της τύχης
από
 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 Αντιστοίχιση
potęgi
potęgi Τροχός της τύχης
Przeliczanie jednostek masy
Przeliczanie jednostek masy Αντιστοίχιση
Jednostki miary
Jednostki miary Αντιστοίχιση
από
 Matematyka na dziś:-) Dodawanie i odejmowanie.
Matematyka na dziś:-) Dodawanie i odejmowanie. Κουίζ
Zagadki matematyczne
Zagadki matematyczne Χτύπα το ποντίκι
από
Mnożenie i dzielenie do 100
Mnożenie i dzielenie do 100 Μπαλόνια
Liczymy :)
Liczymy :) Αεροπλάνο
από
matematyka
matematyka Κουίζ
από
Kolejność wykonywania działań
Kolejność wykonywania działań Κουίζ
Kąty
Kąty Τροχός της τύχης
από
Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdług osi układu współrzędnych
Przesuwanie wykresu funkcji pierwiastek kwadratowy wzdług osi układu współrzędnych Διάγραμμα με πινέζες
Czytanie liczb
Czytanie liczb Αντιστοίχιση
liczby
liczby Τροχός της τύχης
Prędkość P/F
Prędkość P/F Άνοιξε το κουτί
από
Pola figur płaskich.
Pola figur płaskich. Αντιστοίχιση
από
Matematyka na dziś:-)
Matematyka na dziś:-) Κουίζ
από
Odejmowanie i dzielenie
Odejmowanie i dzielenie Κουίζ
Mierzenie bywa zabawne
Mierzenie bywa zabawne Τυχαίες κάρτες
Zabawa utrwalająca nazwy kolorów
Zabawa utrwalająca nazwy kolorów Κουίζ
Liczby rzymskie
Liczby rzymskie Αντιστοίχιση
niewiadoma i równania
niewiadoma i równania Κουίζ
Proste, półproste, odcinki, łamane
Proste, półproste, odcinki, łamane Χτύπα το ποντίκι
Cyfry od 1do 6
Cyfry od 1do 6 Τηλεπαιχνίδι
από
Dodawanie i odejmowanie do 100
Dodawanie i odejmowanie do 100 Ποια λέξη λείπει;
wyrażenia algebraiczne dla klasy 7
wyrażenia algebraiczne dla klasy 7 Τροχός της τύχης
από
Funkcja kwadratowa
Funkcja kwadratowa Κουίζ
από
Kostka!
Kostka! Τροχός της τύχης
από
Pojęcia geometryczne
Pojęcia geometryczne Τροχός της τύχης
από
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych
Upraszczanie wyrażeń algebraicznych Αντιστοίχιση
από
 Figury geometryczne
Figury geometryczne Τυχαίες κάρτες
από
Matematyka
Matematyka Σωστό ή Λάθος
από
Definicje związane ze zbiorami
Definicje związane ze zbiorami Σταυρόλεξο
Tabliczka mnożenia
Tabliczka mnożenia Άνοιξε το κουτί
από
Matematyka (E8)
Matematyka (E8) Κουίζ
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe
Dzielenie przez liczby jednocyfrowe Τηλεπαιχνίδι
από
Bryły
Bryły Κουίζ
από
Potęga o wykładniku wymiernym #1
Potęga o wykładniku wymiernym #1 Μπαλόνια
Kalendarz - klasa 4
Kalendarz - klasa 4 Τροχός της τύχης
από
Liczenie do 10-ciu
Liczenie do 10-ciu Βάζω στη σειρά
από
Czworokąty
Czworokąty Αντιστοίχιση
Tabliczka mnożenia - test
Tabliczka mnożenia - test Κουίζ
από
matem
matem Τροχός της τύχης
Dziedzina funkcji wymiernej
Dziedzina funkcji wymiernej Χτύπα το ποντίκι
Matematyka. Ile jest?
Matematyka. Ile jest? Κουίζ
Dodawanie i odejmowanie do 100
Dodawanie i odejmowanie do 100 Τυχαίες κάρτες
matematyka równania
matematyka równania Τηλεπαιχνίδι
podstawy pierwiastków
podstawy pierwiastków Κουίζ
από
Zamiana jednostek długości
Zamiana jednostek długości Βρες το ταίρι
από
 Figury geometryczne 1
Figury geometryczne 1 Τυχαίες κάρτες
από
Dodawanie i mnożenie
Dodawanie i mnożenie Κουίζ
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;