Κοινότητα

1st Grade English Likes and dislikes

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g1 english likes and dislikes'

TALKING ABOUT YOU (A1)
TALKING ABOUT YOU (A1) Άνοιξε το κουτί
από
SPEAKING TIME (A1)
SPEAKING TIME (A1) Άνοιξε το κουτί
από
DO YOU LIKE....? (KS)
DO YOU LIKE....? (KS) Άνοιξε το κουτί
από
FREE TIME ACTIVITIES
FREE TIME ACTIVITIES Βρες τα ζευγάρια
από
Like/Dislike
Like/Dislike Τροχός της τύχης
από
REVIEW UNITS 5 AND 6 (KS)
REVIEW UNITS 5 AND 6 (KS) Άνοιξε το κουτί
από
Expressing likes and dislikes
Expressing likes and dislikes Άνοιξε το κουτί
Likes and dislikes
Likes and dislikes Τυχαίες κάρτες
Likes and dislikes wheel
Likes and dislikes wheel Τροχός της τύχης
Likes and dislikes unscramble
Likes and dislikes unscramble Ξεμπέρδεμα
από
French likes and dislikes
French likes and dislikes Αντιστοίχιση
από
Expressing likes and dislikes
Expressing likes and dislikes Ξεμπέρδεμα
από
Likes and dislikes
Likes and dislikes Σωστό ή Λάθος
από
Spanish Likes and Dislikes
Spanish Likes and Dislikes Αναγραμματισμός
Likes and Dislikes
Likes and Dislikes Κατηγορίες
από
Likes and dislikes
Likes and dislikes Ποια λέξη λείπει;
από
Likes and Dislikes Categories
Likes and Dislikes Categories Κατηγορίες
από
Likes and dislikes practice
Likes and dislikes practice Τροχός της τύχης
από
Likes and Dislikes Unjumble
Likes and Dislikes Unjumble Ξεμπέρδεμα
από
Expressing Likes and Dislikes
Expressing Likes and Dislikes Σωστό ή Λάθος
Likes and Dislikes
Likes and Dislikes Τυχαίες κάρτες
Likes and dislikes
Likes and dislikes Διάγραμμα με πινέζες
από
Likes and Dislikes - Juniors 2
Likes and Dislikes - Juniors 2 Τηλεπαιχνίδι
Warm up-likes and dislikes
Warm up-likes and dislikes Τυχαίες κάρτες
από
-er verbs/likes and dislikes
-er verbs/likes and dislikes Βρες το ταίρι
από
Talk about:  (Likes and dislikes)
Talk about: (Likes and dislikes) Τυχαίες κάρτες
από
UNIDAD 2- LIKES AND DISLIKES
UNIDAD 2- LIKES AND DISLIKES Αντιστοίχιση
από
Present simple and present continuous
Present simple and present continuous Τηλεπαιχνίδι
Arrange the sentence about likes and dislikes
Arrange the sentence about likes and dislikes Ξεμπέρδεμα
από
B1 Day 4 Activity (likes and dislikes)
B1 Day 4 Activity (likes and dislikes) Τροχός της τύχης
ch2 voc1 - likes and dislikes (action verbs)
ch2 voc1 - likes and dislikes (action verbs) Βρες το ταίρι
από
BD1 Chapitre 2.1 (Likes and dislikes practice)
BD1 Chapitre 2.1 (Likes and dislikes practice) Τροχός της τύχης
από
Make sentences - I love / like / hate
Make sentences - I love / like / hate Τροχός της τύχης
από
likes/dislikes
likes/dislikes Αντιστοίχιση
από
Unit 3:  Activities and likes/dislikes
Unit 3: Activities and likes/dislikes Αντιστοίχιση
 likes/dislikes
likes/dislikes Αντιστοίχιση
από
Likes/dislikes
Likes/dislikes Αντιστοίχιση
από
Speaking - Likes/Dislikes
Speaking - Likes/Dislikes Τροχός της τύχης
Present Continuous
Present Continuous Αντιστοίχιση
Sports (likes/dislikes)
Sports (likes/dislikes) Τροχός της τύχης
από
Things to Likes & Dislikes
Things to Likes & Dislikes Βρες το ταίρι
από
Likes/Dislikes/ER Infinitives
Likes/Dislikes/ER Infinitives Βρες τα ζευγάρια
από
ESL Conversation Likes/Dislikes
ESL Conversation Likes/Dislikes Τυχαίες κάρτες
Expressing Likes & Dislikes Missing Word
Expressing Likes & Dislikes Missing Word Ποια λέξη λείπει;
French Likes & Dislikes
French Likes & Dislikes Βρες το ταίρι
από
Candyland Likes & Dislikes
Candyland Likes & Dislikes Τροχός της τύχης
likes/dislikes homework
likes/dislikes homework Βρες τα ζευγάρια
από
Solutions elementary.Expressing likes and dislikes.
Solutions elementary.Expressing likes and dislikes. Άνοιξε το κουτί
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;