Κοινότητα

7th Grade Chinese

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g7 chinese'

ESTC Bk1L10 Radicals
ESTC Bk1L10 Radicals Μπαλόνια
από
住在哪儿?
住在哪儿? Τροχός της τύχης
από
ESTC Bk1 L10 p75 #8
ESTC Bk1 L10 p75 #8 Αντιστοίχιση
από
Nationality Sentences
Nationality Sentences Ξεμπέρδεμα
από
你住在哪儿?
你住在哪儿? Χτύπα το ποντίκι
από
Bk3L1 Female Relative Terms
Bk3L1 Female Relative Terms Κουίζ
από
Pets-2
Pets-2 Άνοιξε το κουτί
Friday Fun Random Trivia for Middle School
Friday Fun Random Trivia for Middle School Τηλεπαιχνίδι
από
Trade Regulations Card Game
Trade Regulations Card Game Τυχαίες κάρτες
Bk1L8 Wkbk p75#6
Bk1L8 Wkbk p75#6 Ξεμπέρδεμα
από
Hobbies
Hobbies Αντιστοίχιση
από
這些地方在哪裡?
這些地方在哪裡? Διάγραμμα με πινέζες
一天的时间 Time period in a day
一天的时间 Time period in a day Κατηγορίες
από
-le Final Stable Syllable
-le Final Stable Syllable Τυχαίες κάρτες
από
Cell Organelles
Cell Organelles Αντιστοίχιση
από
Spanish Subject Pronouns
Spanish Subject Pronouns Χτύπα το ποντίκι
από
Cell Theory
Cell Theory Ταξινόμηση κατά ομάδα
Cells
Cells Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Articles of Confederation vs. Constitution
Articles of Confederation vs. Constitution Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Match the expressions to their meanings.
Match the expressions to their meanings. Βρες το ταίρι
Continents and Oceans Practice Game 1
Continents and Oceans Practice Game 1 Διάγραμμα με πινέζες
από
H7 - Graphing Simple Inequalities
H7 - Graphing Simple Inequalities Λαβύρινθος
από
Gateway B1 negative prefixes
Gateway B1 negative prefixes Κουίζ
Latin Roots: Sight
Latin Roots: Sight Λαβύρινθος
από
3-2 Connect Percent and Proportion
3-2 Connect Percent and Proportion Τηλεπαιχνίδι
από
GROUP SORT Levels of Organization
GROUP SORT Levels of Organization Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Virtual Scavenger Hunt (credit to https://boxofideas.uk)
Virtual Scavenger Hunt (credit to https://boxofideas.uk) Τροχός της τύχης
από
prefix match up
prefix match up Αντιστοίχιση
από
Inequalities
Inequalities Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
First Day Ice Breakers!
First Day Ice Breakers! Τροχός της τύχης
από
Cell Organelles: Maze game
Cell Organelles: Maze game Λαβύρινθος
από
Sort Point of View
Sort Point of View Ταξινόμηση κατά ομάδα
Chinese New Year
Chinese New Year Βρες τα ζευγάρια
από
数量词Level 2
数量词Level 2 Μπαλόνια
από
这是什么菜?
这是什么菜? Αντιστοίχιση
από
1.2
1.2 Αντιστοίχιση
από
chinese
chinese Τροχός της τύχης
από
中级Unit 5 :1-3 Review
中级Unit 5 :1-3 Review Αναγραμματισμός
από
G7 - Colors in Chinese
G7 - Colors in Chinese Βρες τα ζευγάρια
από
Tiger 家人Family Kinship Terms
Tiger 家人Family Kinship Terms Κουίζ
από
food
food Βρες τα ζευγάρια
από
Bk1 Unit 2 Question Words
Bk1 Unit 2 Question Words Αντιστοίχιση
από
Partner Interview
Partner Interview Τροχός της τύχης
από
7thQ1 Topic 1 Greetings
7thQ1 Topic 1 Greetings Ξεμπέρδεμα
από
词汇总复习(A)
词汇总复习(A) Άνοιξε το κουτί
από
C7 - Colors & My House - Day 1
C7 - Colors & My House - Day 1 Χτύπα το ποντίκι
από
Africa Unit Review
Africa Unit Review Κουίζ
από
 学中文 位置(wèi zhi)
学中文 位置(wèi zhi) Αναγραμματισμός
από
第六课生字Lesson Six
第六课生字Lesson Six Βρες το ταίρι
από
爱好
爱好 Τροχός της τύχης
από
Quiz: U7C2-2 & U7C2-3 Speaking
Quiz: U7C2-2 & U7C2-3 Speaking Τροχός της τύχης
από
Incohearent Card Game
Incohearent Card Game Τυχαίες κάρτες
Dialogue II: Turning Down an Invitation
Dialogue II: Turning Down an Invitation Αντιστοίχιση
 时间数字词汇(A)
时间数字词汇(A) Βρες το ταίρι
από
House Items in Chinese
House Items in Chinese Διάγραμμα με πινέζες
από
Civil Rights and Conservatism
Civil Rights and Conservatism Μπαλόνια
Imperial China Dynasties
Imperial China Dynasties Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Civil Rights Leaders
Civil Rights Leaders Χτύπα το ποντίκι
一日三餐
一日三餐 Αντιστοίχιση
από
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;