Κοινότητα

9th Grade Reading

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'g9 reading'

Phonetic Skills Sort Activity
Phonetic Skills Sort Activity Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Romeo and Juliet Game
Romeo and Juliet Game Αντιστοίχιση
Commas in Sentences
Commas in Sentences Ταξινόμηση κατά ομάδα
9th Grade Vocabulary Test
9th Grade Vocabulary Test Κουίζ
FIL10-M59- TAYUTAY
FIL10-M59- TAYUTAY Κουίζ
2020 Election Day
2020 Election Day Κουίζ
από
Teams and Mascots
Teams and Mascots Αντιστοίχιση
present progressive practice
present progressive practice Τυχαίες κάρτες
από
INT SM1 Vocabulary Review
INT SM1 Vocabulary Review Χτύπα το ποντίκι
από
Teacher AVID Strategy
Teacher AVID Strategy Ποια λέξη λείπει;
από
Biology Protein Synthesis
Biology Protein Synthesis Αντιστοίχιση
από
Match Up  Plot of a Story
Match Up Plot of a Story Αντιστοίχιση
από
Metaphor vs. Simile
Metaphor vs. Simile Κατηγορίες
από
Adding and Subtracting Money Values
Adding and Subtracting Money Values Κουίζ
από
Les Numeros 0-20
Les Numeros 0-20 Αντιστοίχιση
από
les participes passés IRRÉGULIERS
les participes passés IRRÉGULIERS Αντιστοίχιση
Figurative Language Review
Figurative Language Review Αντιστοίχιση
Vocabulary
Vocabulary Τυχαίες κάρτες
από
Point of View (PoV)
Point of View (PoV) Τηλεπαιχνίδι
 Biology Protein Synthesis
Biology Protein Synthesis Αντιστοίχιση
από
Useful phrases
Useful phrases Αντιστοίχιση
από
Sentence Completion
Sentence Completion Ποια λέξη λείπει;
Module 1 Lesson 1 Quiz Review - Applied Science
Module 1 Lesson 1 Quiz Review - Applied Science Τηλεπαιχνίδι
από
Reading
Reading Άνοιξε το κουτί
από
Coordinating Conjunctions
Coordinating Conjunctions Τηλεπαιχνίδι
από
DAC1 U2A Les Questions
DAC1 U2A Les Questions Ξεμπέρδεμα
από
月份
月份 Διάγραμμα με πινέζες
από
Food Label Game
Food Label Game Τηλεπαιχνίδι
από
World War 1
World War 1 Διάγραμμα με πινέζες
cell cycle (mitosis)
cell cycle (mitosis) Αντιστοίχιση
από
Direct object pronouns/ present tense
Direct object pronouns/ present tense Βρες το ταίρι
από
Die Körperteile (the body parts)
Die Körperteile (the body parts) Διάγραμμα με πινέζες
από
-car; -gar;-zar preterite
-car; -gar;-zar preterite Αντιστοίχιση
Finding the GCF of 2 numbers
Finding the GCF of 2 numbers Μπαλόνια
από
中國新年食物象徵
中國新年食物象徵 Αντιστοίχιση
L'heure
L'heure Διάγραμμα με πινέζες
από
中華美食(二)菜系
中華美食(二)菜系 Διάγραμμα με πινέζες
La familia
La familia Αντιστοίχιση
από
Homophones
Homophones Αντιστοίχιση
από
Solving One-Step Equations
Solving One-Step Equations Αντιστοίχιση
Human Impact on Ecosystems
Human Impact on Ecosystems Χτύπα το ποντίκι
από
Guided Reading Questions Interactive Wheel
Guided Reading Questions Interactive Wheel Τροχός της τύχης
από
Guided Reading Questions Interactive Cards
Guided Reading Questions Interactive Cards Τυχαίες κάρτες
από
Evolution
Evolution Αντιστοίχιση
από
Genetics
Genetics Χτύπα το ποντίκι
από
Self Advocacy:  What can I say?
Self Advocacy: What can I say? Άνοιξε το κουτί
East Asia Countries
East Asia Countries Διάγραμμα με πινέζες
L2-Family
L2-Family Άνοιξε το κουτί
Quadratic
Quadratic Διάγραμμα με πινέζες
από
Guided Questions Teaching Theme
Guided Questions Teaching Theme Άνοιξε το κουτί
από
Food Label ID
Food Label ID Διάγραμμα με πινέζες
από
Random Cards Discussion Questions
Random Cards Discussion Questions Τυχαίες κάρτες
από
Ondas
Ondas Άνοιξε το κουτί
Evolution Match-Up
Evolution Match-Up Αντιστοίχιση
από
Komparativ
Komparativ Τροχός της τύχης
από
Conflict Terminology
Conflict Terminology Λαβύρινθος
Properties of Water
Properties of Water Αντιστοίχιση
από
Auténtico 1- Cap. 2A (6)
Auténtico 1- Cap. 2A (6) Αντιστοίχιση
από
Adjective Quiz
Adjective Quiz Κουίζ
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;