Κοινότητα

University English

Παραδείγματα από την κοινότητά μας

10000+ αποτελέσματα για 'university english'

Adjectives
Adjectives Αντιστοίχιση
VERB TO BE QUESTIONS
VERB TO BE QUESTIONS Ξεμπέρδεμα
Will Sentences
Will Sentences Ξεμπέρδεμα
WOULD YOU RATHER
WOULD YOU RATHER Κουίζ
Stuttering Questions
Stuttering Questions Τυχαίες κάρτες
από
Third Person - Simple Present
Third Person - Simple Present Χτύπα το ποντίκι
Possessive Adjectives & Personal Pronouns
Possessive Adjectives & Personal Pronouns Τηλεπαιχνίδι
Simple past
Simple past Άνοιξε το κουτί
από
What time is it?
What time is it? Αεροπλάνο
Personality Adjectives
Personality Adjectives Αντιστοίχιση
Subject-Verb Agreement
Subject-Verb Agreement Κουίζ
από
Conjunctions
Conjunctions Κουίζ
Simple Present Verbs
Simple Present Verbs Βρες τα ζευγάρια
SIMPLE PAST IRREGULAR VERBS
SIMPLE PAST IRREGULAR VERBS Σταυρόλεξο
Verb to be
Verb to be Ποια λέξη λείπει;
ENVIRONMENT
ENVIRONMENT Ταξινόμηση κατά ομάδα
Adverbs and Adjectives
Adverbs and Adjectives Βρες τα ζευγάρια
A / AN
A / AN Ταξινόμηση κατά ομάδα
Hello and goodbye
Hello and goodbye Ποια λέξη λείπει;
Fluency Strategies
Fluency Strategies Άνοιξε το κουτί
από
Prepositions of time
Prepositions of time Τροχός της τύχης
από
English Verbs
English Verbs Χτύπα το ποντίκι
Phrasal Verbs
Phrasal Verbs Αντιστοίχιση
Adjectives and nouns
Adjectives and nouns Ταξινόμηση κατά ομάδα
Level V ACTIVE AND PASSIVE VOICE - Weeks 9-10
Level V ACTIVE AND PASSIVE VOICE - Weeks 9-10 Κουίζ
από
FAMILY MEMBERS
FAMILY MEMBERS Κρεμάλα
IELTS WT2_Vocabulary_inQuestions
IELTS WT2_Vocabulary_inQuestions Αντιστοίχιση
από
COMPARATIVES
COMPARATIVES Ποια λέξη λείπει;
 Present  Perfect or Simple Past
Present Perfect or Simple Past Κουίζ
Separable Phrasal Verbs
Separable Phrasal Verbs Κουίζ
Verb to be contractions
Verb to be contractions Αντιστοίχιση
από
SEPARABLE PHRASAL VERBS
SEPARABLE PHRASAL VERBS Κουίζ
So + adjective + that
So + adjective + that Ξεμπέρδεμα
από
Phonological Awareness Skills Progression
Phonological Awareness Skills Progression Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Present Perfect vs Past Simple
Present Perfect vs Past Simple Ταξινόμηση κατά ομάδα
Hello and good-bye
Hello and good-bye Ταξινόμηση κατά ομάδα
CAREERS
CAREERS Βρες το ταίρι
CL5_compartives of adverbs and adjectives
CL5_compartives of adverbs and adjectives Ποια λέξη λείπει;
από
Verb to be /questions
Verb to be /questions Τυχαίες κάρτες
από
English Verbs 2
English Verbs 2 Βρες το ταίρι
Reported Speech
Reported Speech Τροχός της τύχης
Clothing vocabulary
Clothing vocabulary Αντιστοίχιση
Places in town
Places in town Κουίζ
Both / either / neither
Both / either / neither Κουίζ
COVER LETTER PUZZLE
COVER LETTER PUZZLE Ταίριασμα
COMPARATIVES
COMPARATIVES Κουίζ
Syllable Count
Syllable Count Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
PHRASAL VERBS
PHRASAL VERBS Κουίζ
Simple Past Tense - Conversation Questions
Simple Past Tense - Conversation Questions Τυχαίες κάρτες
U12A (p.171/1a): What do you do before you travel?
U12A (p.171/1a): What do you do before you travel? Γύρνα τα πλακίδια
από
Definite and indefinite articles B1
Definite and indefinite articles B1 Ποια λέξη λείπει;
από
U11.1 (p.15/BNS): Relative Clauses
U11.1 (p.15/BNS): Relative Clauses Ξεμπέρδεμα
από
English Titles
English Titles Αεροπλάνο
ENVIRONMENT TEXT
ENVIRONMENT TEXT Ποια λέξη λείπει;
Places in the city
Places in the city Κουίζ
από
Would you rather...?
Would you rather...? Άνοιξε το κουτί
από
Present Continuous endings
Present Continuous endings Ταξινόμηση κατά ομάδα
από
Adjectives -ed and -ing
Adjectives -ed and -ing Κουίζ
από
Real news or fake news?
Real news or fake news? Άνοιξε το κουτί
από
JOBS
JOBS Ταξινόμηση κατά ομάδα
Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;