Διάγραμμα με πινέζες

Σύρετε και τοποθετήστε τις πινέζες στη σωστή θέση τους στην εικόνα.


Παραδείγματα

Label Fractions on Number Line
Label Fractions on Number Line
Διάγραμμα με πινέζες
Points on a Coordinate Plane
Points on a Coordinate Plane
από
Διάγραμμα με πινέζες
Counting Coins
Counting Coins
από
Διάγραμμα με πινέζες
States & Phase Changes of Matter
States & Phase Changes of Matter
Διάγραμμα με πινέζες
Bien dit! 1 - Vocabulaire 3.2 - La famille de Vincent
Bien dit! 1 - Vocabulaire 3.2 - La famille de Vincent
Διάγραμμα με πινέζες
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants
Coordinate Graphing on All 4 Quadrants
από
Διάγραμμα με πινέζες
家人
家人
από
Διάγραμμα με πινέζες
order decimals #1
order decimals #1
Διάγραμμα με πινέζες
8.1 Label the sentence
8.1 Label the sentence
Διάγραμμα με πινέζες
FROM HEAD TO TOE
FROM HEAD TO TOE
από
Διάγραμμα με πινέζες
Coordinate Plane/Ordered Pairs
Coordinate Plane/Ordered Pairs
από
Διάγραμμα με πινέζες
Hierarchy of Quadrilaterals
Hierarchy of Quadrilaterals
από
Διάγραμμα με πινέζες
我們的身體-器官
我們的身體-器官
Διάγραμμα με πινέζες
中華美食(二)菜系
中華美食(二)菜系
Διάγραμμα με πινέζες
Quadratic
Quadratic
από
Διάγραμμα με πινέζες
Les parties du corps
Les parties du corps
από
Διάγραμμα με πινέζες
Word & picture match
Word & picture match
από
Διάγραμμα με πινέζες
Label the 3D Shapes
Label the 3D Shapes
Διάγραμμα με πινέζες
La familia de Jacobo (Jack)
La familia de Jacobo (Jack)
από
Διάγραμμα με πινέζες
Water Cycle- Label Illustration
Water Cycle- Label Illustration
από
Διάγραμμα με πινέζες
Layers of the atmosphere
Layers of the atmosphere
από
Διάγραμμα με πινέζες
Solar System
Solar System
Διάγραμμα με πινέζες
Text Features
Text Features
Διάγραμμα με πινέζες
Barton Level 3 Rules Match-Up
Barton Level 3 Rules Match-Up
από
Διάγραμμα με πινέζες
Giving and Following Directions
Giving and Following Directions
από
Διάγραμμα με πινέζες
Photosynthesis
Photosynthesis
από
Διάγραμμα με πινέζες
Hebrew Vowels
Hebrew Vowels
Διάγραμμα με πινέζες
Les pièces de la maison
Les pièces de la maison
Διάγραμμα με πινέζες
CLIMATE ZONES
CLIMATE ZONES
από
Διάγραμμα με πινέζες

Ανακαλύψτε άλλα πρότυπα

Επαναφορά αυτόματα αποθηκευμένου: ;